ఈ రోజు ఒక మోటివేషన్ వీడియో చూస్తూ ANSWER పంపండి
ఈ వీడియో లో ప్లే అవుతున్న సీన్ మహేష్ బాబు నటించిన మహర్షి మూవీ లోనిది.
ఈ సీన్ లో  మహేష్ బాబు
చెప్పే లైన్స్ చాలా బాగుంటాయి ఈ లైన్స్  మోటివేషన్ కూడా చేస్తాయి
ఈ రోజు ఈ లైన్స్ నుండి మేము ప్రశ్న అడుగుతున్నాము
ఆ ప్రశ్న ఏంటి అంటే ?
ఈ సీన్ లో మహేష్ బాబు
వాడేం చేస్తున్నాడు వీడేం చేస్తున్నాడు
ఇలా వేరే వారి గురించి ఆలోచిస్తూ ... ....
THEY అని ఒక ఇంగ్లీష్ లో ఒక లైన్ అంటాడు
ఆ LINE ఏంటి ?
ఆ లైన్ ఏంటి అనేది ANSWER రూపం లో కింద ప్రక్రియ లో చూపించిన విధుముగా మాకు పంపండి
కరెక్ట్ ఆన్సర్  WINNERS  లో
మేము 5 MEMBERS ని సెలెక్ట్ చేసి ఒక్కొక్కరికి 20/- రూపాయిలు  చొప్పున ఐదు గురుకి 100/-  PAYTM  లేదా PHONE PAY SEND చేస్తాము

మీరు సమాధానములు ఎలా చెప్పాలి ?

 ఈ SITE కింద DOWN లో  మూడు  బాక్స్ లు కనిపిస్తాయి

ఒకటి : NAME 
రెండు : E MAIL 
మూడు : MESSAGE 

 ఒకటవ బాక్స్ లో మీ  పేరు పేరు TYPE చేయండి 
రెండొవ బాక్స్ లో  E MAIL ID TYPE చేయండీ 
మూడవ బాక్స్ లో 
31-1-2020 ఈ  DATE టైపు చేసి  
DATE కింద 
 ANSWER and మీ Paytm Number or Phone Pay Number టైపు చేసి  
తర్వాత కింద  SEND బటన్ CLICK చేయండి Comments