7-3-2020 నాడు అడిగిన ప్రశ్నకి సెలెక్ట్ అయిన WINNERS LIST

WINNERS నీ సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది PROCESS జరుగుతుంది
ALREADY ఒక PERSON ఆన్సర్ పంపించారు అతనిని మొధటి WINNER గా సెలెక్ట్  చేసాము
అతని పేరు : SRINIVAS
MOBILE NUMBER  : 9912956*** ( నెంబర్ మొత్తం PUBLIC గా పోస్ట్ చేయము)
AND
ఇతను PROCESS ప్రకారం ANSWER పంపించాడు
మాకు మెయిల్ అందింది
CONGRATS SRINIVAS మీరు మొదటి విన్నర్ గా సెలెక్ట్ అయ్యారు
& మీరు గెలుచుకున్నారు 50 రూ PAYTM MONEY
మీకు అందిన MONEY ని CHECK చేసుకొని మాకు ఒక SCREENSHORT తీసి పంపించండి
ఆ SCREENSHORT ని మేము మా బ్లాగ్ AUDINESS తో షేర్ చేసుకుంటాము.


 ఈ ప్రశ్న కి మేము ముగ్గురిని WINNERS గా సెలెక్ట్ చేస్తాము
మొధటి WINNER సెలెక్ట్ అయ్యారు
ఇంకా 2 మెంబెర్స్ కి ఛాన్స్ ఉంది 2ND & 3RD WINNERS గా సెలెక్ట్ అవ్వడానికి.
SO

కింది LINK క్లిక్ చేసి మీరు ANSWER చేయండి
ఎవరికి తెలుసు ఆ 2ND & 3RD WINNER గా మీరే SELECT కావచ్చు.   .

https://www.mytelugumovies.in/2020/03/movie-name-08-03-2020.html?m=0

Comments