థాకూర్ అనూప్ సింగ్

నా పేరు సూర్య
యముడు 3
విన్నర్
రోగ్
ఇంకా ఇతర సినిమాలో విలన్ పాత్రలో నటించిన
THAKUR ANOOP SINGH 
అనూప్ సింగ్ పుట్టినరోజు  ఈ రోజు తనకి మీ బ్లెస్సింగ్స్ అందించండి.

Comments