గోధుమ పిండి లో డబ్బులు పెట్టి పంపించిన నటుడు అమీర్ ఖాన్


మనం చేసే పని లో మంచి కన్పించాలి కానీ మనిషి కనిపించాల్సిన అవసరం లేదు 


Comments