ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది

రామ్ & తమన్నా హీరో హీరోయిన్స్ కలిసి నటించిన సినిమా 
ఈ సినిమా 06-06-2020  నాటికీ ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది 
మంచి ఫీల్ గుడ్ మూవీ 
ఇంకా ఈ మూవీ ని చూడని వారు ఉంటే చుడండి Comments