నటి రోజా రమణి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు


రోజా రమణి గారితో కలిసి నటించిన ఇతర నటి నటుల పుట్టినరోజు తేదీ లు 

 

Comments