టెలివిజన్ స్టార్ పటాస్ లాంటి కుర్రాడు యాంకర్ రవి కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు 

Comments