నటి మరియు సింగర్ కరాటే కళ్యాణి కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
 

Comments