బిగ్ బాస్ 13వ వారం లో Nominations లో ఉన్నా వారు

1. అభిజిత్ 

2. అఖిల్ 

3. అవినాష్ 

4. హారిక 

5. మోనాల్ 
Comments