నటుడు విక్టరీ వెంకటేష్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు
 

Comments